Η μηχανοργάνωση σήμερα

Η μηχανοργάνωση σήμερα

Η μηχανοργάνωση σήμερα.

 

Η μηχανοργάνωση σήμερα είναι η επεξεργασία όλων εκείνων των δεδομένων και η υποστήριξη όλων εκείνων των διαδικασιών που θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει την αποστολή της (mission) και να υλοποιήσει το όραμά της (vision).
Read More »