Νέο φορολογικό νομοσχέδιο – 22/5/2016

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο – 22/5/2016

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο – 22/5/2016

Αλλαγές στην φορολογία φυσικών προσώπων

 

– Για το φορολογικό έτος 2016, τα εισοδήματα από Μισθούς-Συντάξεις και από Επιχειρηματική Δραστηριότητα θα αθροίζονται και θα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα εισοδήματος

 

Κλιμάκια Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

0-20.000

22%

20.001-30.000

29%

30.001-40.000

37%

Πάνω από 40.000

45%

Read More »