Η μηχανοργάνωση σήμερα

Η μηχανοργάνωση σήμερα

Η μηχανοργάνωση σήμερα.

 

Η μηχανοργάνωση σήμερα είναι η επεξεργασία όλων εκείνων των δεδομένων και η υποστήριξη όλων εκείνων των διαδικασιών που θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει την αποστολή της (mission) και να υλοποιήσει το όραμά της (vision).

 

Ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα σήμερα πρέπει να υπηρετεί την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης (continuous improvement) όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, και την ανάγκη προσαρμογής των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στις ανάγκες του κάθε πελάτη της (mass customization).

 

Για τους λόγους αυτούς το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, παύει να έχει τον χαρακτήρα διοικητικής υποστήριξης και αποκτά ένα στρατηγικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση, παρέχοντας την βάση που θα υποστηρίξει τις συνεχείς πρωτοβουλίες, καινοτομίες και αλλαγές που είναι υποχρεωμένη να κάνει μία επιχείρηση στις συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Leave a Reply