Υπηρεσίες Ανανέωσης

Προστατέψτε την αρχική σας επένδυση

Ανανεώνοντας το συμβόλαιο νέων εκδόσεων της εφαρμογής σας, αξιοποιείτε τα οφέλη που σας προσφέρει και "προστατεύετε πάντα την αρχική σας επένδυση"

Νομοθετικές εξελίξεις

Παρακολουθούμε τις νομοθετικές εξελίξεις που σας αφορούν και ενσωματώνουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να είναι η επιχείρησή σας πάντα στα πλαίσια του νόμου

Περιβάλλον εργασίας

Βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας σας, ώστε να η καθημερινότητά σας να είναι εύκολη και ευχάριστη

Λειτουργικότητα

Προσθέτουμε νέα λειτουργικότητα στην εφαρμογή σας, ανταποκρινόμενοι στα δικά σας αιτήματα, αλλά και στις ανάγκες του κλάδου σας

Τεχνολογικές εξελίξεις

Εκσυγχρονίζουμε την εφαρμογή σας, υιοθετώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις

Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2533800 και ζητήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής σας.