moRE

H εφαρμογή moRE παρέχει μέσω φορητών συσκευών (smartphones, PDAs, tablets) τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης (ERPs, CRM κ.ά.) για άντληση κρίσιμων πληροφοριών και πραγματοποίηση συναλλαγών ή κινήσεων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα με ελάχιστες απαιτήσεις εκμάθησης.

 

Πλήρης λειτουργικότητα σε συνδρομητικό μοντέλο

 

Η εφαρμογή moRE αποτελείται από 4 βασικά modules και παρέχεται αποκλειστικά σε συνεργασία με τη Vodafone, ως υπηρεσία με μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη, στο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας.

 

Όλη η απαιτούμενη υποδομή φιλοξενείται στο Data Center της SingularLogic, το οποίο εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και την ασφάλεια για την ακεραιότητα των δεδομένων, που διακινούνται και φυλάσσονται σε αυτό.

 

Η εφαρμογή moRE είναι διαθέσιμη τόσο στο Google Play όσο και στο App Store της Apple, απ’ όπου μπορεί να εγκατασταθεί στις αντίστοιχες συσκευές ως demo εντελώς δωρεάν.

vficonboxbtybv_0

Η απόλυτη λύση για φορητή παραγγελιοληψία, merchandising και τιμολόγηση επί αυτοκινήτου για επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν, να αυτοματοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους. Απευθύνεται σε εταιρίες που διαθέτουν τμήμα πωλήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και σε εταιρίες εμπορίας ή διανομής αγαθών (ποτά, ψιλικά, τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.).
Παρέχεται on-line διασύνδεση και συγχρονισμός των δεδομένων του πωλητή με τα συμβατά συστήματα της SingularLogic, διασύνδεση (μέσω import/export) με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και αυτόνομη λειτουργία χωρίς επικοινωνία με backoffice.

 

Χαρακτηριστικά για τον πωλητή στη φορητή συσκευή:

 

 • On line πληροφόρηση
 • Παραγγελιοληψία / Εισπράξεις
 • Merchandising
 • Τιμολόγηση
 • Καταγραφή εξόδων

 

Χαρακτηριστικά για το διαχειριστή του συστήματος ή τον προϊστάμενο πωλήσεων:

 

 • Καθορισμός δρομολογίων
 • Ορισμός πωλητών & επιθεωρητών
 • Διαχείριση παραγγελιών / εισπράξεων
 • Παρακολούθηση του γεωγραφικού σημείου λήψης παραγγελιών / εισπράξεων
 • Διαχείριση εξοδολογίων
 • Λήψη αναφορών (εκτυπωτικά) και στατιστικών στοιχείων

 

Συμβατότητα συσκευών:

 • Android – Smart Phone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)
 • Windows Mobile (5.0 – 6.5)

 

Διασύνδεση με back office εφαρμογές:

 • Αυτόνομη (stand alone) λειτουργία χωρίς ανάγκη διασύνδεσης με κάποιο ERP
 • Online διασύνδεση με τις ERP εφαρμογές της SingularLogic (Control, Eurofasma Next, Omega, SEN, Galaxy)
 • Διασύνδεση μέσω import/export με εφαρμογές ERP τρίτων κατασκευαστών

 

Μηνιαία συνδρομή:

 

moRE Sales: 12,20€ / χρήστη (παραγγελιοληψία, εισπράξεις, merchandising)
Για το Sales υποστηρίζονται μόνο συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android

 

moRE Sales+: 20,30€ / χρήστη (παραγγελιοληψία, εισπράξεις, merchandising, τιμολόγηση)

Για το moRE Sales+ (τιμολόγηση) υποστηρίζονται μόνο συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows Mobile
(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επιθυμούν να οργανώσουν το τεχνικό τους τμήμα και να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία επισκευής ή συντήρησης συσκευών στο χώρο του πελάτη.

 

Παρέχεται διασύνδεση (μέσω import/export) με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών καθώς και αυτόνομη λειτουργία χωρίς επικοινωνία με backoffice.

 

Χαρακτηριστικά:

 

 • Προγραμματισμός δρομολόγησης
 • Διεκπεραίωση εντολών επισκευής
 • Κάλυψη Εγγυοδοσίας συσκευών
 • Προβολή εγχειριδίων, φωτογραφιών ή Βίντεο συσκευών και ανταλλακτικών
 • Κατάσταση αποθήκης
 • Δυνατότητα δημιουργίας νέας εντολής επισκευής
 • Ημερολογιακή διαχείριση των επισκέψεων
 • Πλήθος εκτυπώσεων όπως μέσος ημερήσιος χρόνος εργασίας ανά τεχνικό, ανεκτέλεστες επισκευές ανά τεχνικό, τζίρος επισκευών ανά τεχνικό κ.λπ.

 

Συμβατότητα συσκευών:

 

 • Android – Smartphone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)

 

Διασύνδεση με back office εφαρμογές:

 

Αυτόνομη (stand alone) λειτουργία χωρίς ανάγκη διασύνδεσης με κάποιο ERP
Διασύνδεση μέσω import/export με εφαρμογές ERP τρίτων κατασκευαστών

 

Μηνιαία συνδρομή:
12,2€ / χρήστη (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Η ιδανική λύση για να έχετε το CRM πάντα μαζί σας.

 

Η SingularLogic με την πρωτοποριακή υπηρεσία moRE CRM δίνει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από το CRM της επιχείρησης, μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς και διεκπεραίωσης όλων των διεργασιών που αφορούν στους πελάτες οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο.

 

Απευθύνεται σε εταιρίες που έχουν ενσωματώσει στις διαδικασίες του ένα σύστημα CRM και θέλουν τα στελέχη τους να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν online από τη φορητή τους συσκευή.

 

Χαρακτηριστικά:

 

 • Πρόσβαση σε Έργα και Ενέργειες
 • Συμφωνίες με Επαφές (agreements)
 • Ευκαιρίες πώλησης (opportunities)
 • Διεκπεραίωση Αιτημάτων Επαφών (service requests)
 • Εμφάνιση Κατάστασης Παγίων (assets)
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων και αποστολής email / sms μέσα από την εφαρμογή

 

Συμβατότητα συσκευών:

 

 • Android – Smartphone / Tablet (2.3 – 4.1)
 • iOS – iPhone / iPad (4 – 6)

 

Διασύνδεση με back office εφαρμογές:

 

Online διασύνδεση με την εφαρμογή της SingularLogic Galaxy CRM

 

Μηνιαία συνδρομή:
4€ / χρήστη (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

On-line διασύνδεση με το κεντρικό λογιστικό σύστημα της SingularLogic Accountant για να προσφέρει στους λογιστές τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα από κάθε σημείο και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης είναι αξιόγραφα, καταστάσεις ΚΕ.ΠΥ.Ο., τις Δηλώσεις ΦΠΑ, τη Δήλωση εισοδήματος κ.ά.

 

Χαρακτηριστικά:

 

 • Δεδομένα για Πελάτες
 • Πληροφορίες για Προμηθευτές
 • Στοιχεία Επιταγών
 • Δηλώσεις
 • Υπενθυμίσεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες
 • Συμβάντα

 

Συμβατότητα συσκευών:

 

 • Android – Smartphone / Tablet (2.3 – 4.1)

 

Μηνιαία συνδρομή:
4€ / χρήστη (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Όροι παροχής υπηρεσίας (SDS)

Κατεβάστε τα αρχεία σε μορφή PDF

Όροι παροχής υπηρεσίας

Δείτε τους όρους