Τα κορυφαία λογισμικά της αγοράς χρειάζονται και την καλύτερη υποστήριξη. Η Netcom Integrator εξασφαλίζει στους πελάτες της, την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων τους.

Βασική μας δέσμευση αποτελεί η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης για τις Λύσεις μας. Υπηρεσίες που θα εκτινάξουν τις δυνατότητες της μηχανογράφησης σας. Θα τις διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα. Και θα εξασφαλίσουν πως οι λύσεις πληροφορικής υποστηρίζουν τους επιχειρησιακούς σας στόχους.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα Πελάτη της Netcom Integrator. Πλούσια επιλογή από υπηρεσίες, εργαλεία και προγράμματα.

Παραμετροποίηση
95%

Υποστήριξη
90%

Εκπαίδευση
95%

Συμβουλευτική
88%

Υπηρεσίες Υλοποίησης Διαχείριση Έργου

Το μέγιστο αποτέλεσμα στον σωστό χρόνο


Περισσότερα
Υπηρεσίες Ανανέωσης Σωστή Τιμή

Για να έχετε το σύστημά σας πάντα ενημερωμένο


Περισσότερα
Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαρκής υποστήριξη

Πλήρη υποστήριξη από παντού με τρία προγράμματα


Περισσότερα

HP_MiniLogo