Η Εταιρεία

Logo_1

Η Εταιρεία

Η Netcom Integrator αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της υποστήριξης επιχειρηματικού λογισμικού. Δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφορικής σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας προϊόντα software και hardware.

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις χρησιμοποιούν εκατοντάδες πελάτες σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Στελέχη οικονομικών, εμπορικών και παραγωγικών διευθύνσεων, πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, αλυσίδων λιανικής, στηρίζουν την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία τους στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Netcom Integrator, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Η καταχώρηση και άντληση των δεδομένων με εγκυρότητα και ασφάλεια εξασφαλίζουν την έγκαιρη λήψη της πληροφορίας και οδηγούν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Εγκαταστάσεις

Η Netcom Integrator αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της υποστήριξης επιχειρηματικού λογισμικού. Δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφορικής σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας προϊόντα software και hardware.

Η Netcom Integrator εδρεύει επί των οδών Δημοσθένους 46 & Τ. Σινοπούλου σε μια στρατηγικά επιλεγμένη περιοχή.

Επένδυσε σε σύγχρονα ιδιόκτητα γραφεία – εγκαταστάσεις συνολικής χωρητικότητας 600 τ.μ., με σκοπό ένα άνετο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τα τελευταία μέσα της τεχνολογίας.

Στα πλαίσια της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών η Netcom Integrator έχει πιστοποίηση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 από τον διεθνή αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance.

certification

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι

Όλοι οι σύμβουλοι επιχειρηματικού λογισμικού της Netcom Integrator είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από την SingularLogic ενώ διαθέτει στο δυναμικό της και εκπαιδευτές πληροφορικής ενταγμένους στο μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για το σχεδιασμό και εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης και για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Software & Hardware.

Με ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο με μεγάλη εγκατεστημένη βάση πελατών πανελλαδικά, αποτελεί σίγουρο και σταθερό συνεργάτη μηχανογράφησης που εγγυάται την επένδυση των πελατών της.

Κώδικας Δεοντολογίας

Tα μέλη της Netcom Integrator σέβονται και τιμούν τους κώδικες δεοντολογίας, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί από Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της πληροφορικής και οργάνωσης.

Όλοι οι επαγγελματίας, μέλη της Netcom Integrator:

  1. Επιδεικνύουν πάντα τιμιότητα και αξιοπιστία.
  2. Τιμούν τις συμβάσεις και τις συμφωνίες.
  3. Γνωρίζουν και σέβονται τη σχετική με την εργασία τους ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Σέβονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων αντιγραφής, ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  5. Σέβονται το ατομικό, οικογενειακό, ιατρικό και πάσης φύσεως άσυλο ή απόρρητο των άλλων.
  6. Τιμούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση στα πλαίσια της εργασίας τους.
  7. Φροντίζουν να συντηρούν και να αναβαθμίζουν την επαγγελματική τους επάρκεια.
  8. Έρχονται σε επαφή με πηγές υπολογισμών και επικοινωνιών μόνο αν είναι εξουσιοδοτημένοι.
  9. Αγωνίζονται πάντα να προσδώσουν το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, αποτελεσματικότητας και κύρους στις διαδικασίες και στα προϊόντα της εργασίας.
security

Η Netcom σε αριθμούς

32

Χρόνια

650

Πελάτες

110

Galaxy Projects