Εγκεκριμένος Προμηθευτής για τα προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» & «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Netcom Integrator προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο να συμβάλλει ενεργά στην επιτάχυνση της ψηφιακής τους αναβάθμισης, η οποία περιλαμβάνει:

- Ενημέρωση για το πρόγραμμα & συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις επιλέξιμες δαπάνες και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
- Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.Netcom Integrator ΕΠΕ
Δημοσθένους 46 & Τάκη Σινοπούλου 37, Νέα Ιωνία, Τ.Κ.14232.
Τηλ. Κέντρο: +302102533800
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000836301000
Email: info[@]netcom.gr