Επιχειρήσεις

Συστήματα ERP
Εμπορικές Εφαρμογές
Εφαρμογές Λιανικής
Mobile Εφαρμογές
Galaxy Web Act
Τα στελέχη της επιχείρησης έχουν στοχευμένη web πρόσβαση στο Galaxy, από όπου και αν βρίσκονται και ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν, για να εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες και να λαμβάνουν on line πληροφόρηση. Η πλατφόρμα του Galaxy Web Act παρέχει παραμετρικό περιβάλλον εργασίας ανά ρόλο χρήστη, για πρόσβαση από παντού. Τα στελέχη της επιχείρησης εφαρμόζουν την εταιρική στρατηγική, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται στο γραφείο τους, στην αποθήκη, στο κατάστημα ή στο χώρο του πελάτη.
CRM