Skip to main content

Netcom Analytics
Συστήματα Business Intelligence

Starten Development
E-Commerce, B2B, Websites

Εταιρεία
Η Netcom Integrator αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της υποστήριξης επιχειρηματικού λογισμικού. Δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφορικής σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας προϊόντα software και hardware.
Συνδυάζοντας την Αγάπη για την Τεχνολογία με την Αγάπη για την Υποστήριξη!
Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις χρησιμοποιούν εκατοντάδες πελάτες σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Στελέχη οικονομικών, εμπορικών και παραγωγικών διευθύνσεων, πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, αλυσίδων λιανικής, στηρίζουν την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία τους στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Netcom Integrator, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Η καταχώρηση και άντληση των δεδομένων με εγκυρότητα και ασφάλεια εξασφαλίζουν την έγκαιρη λήψη της πληροφορίας και οδηγούν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.
Κώδικας Δεοντολογίας
Tα μέλη της Netcom Integrator σέβονται και τιμούν τους κώδικες δεοντολογίας, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί από Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της πληροφορικής και οργάνωσης.
Όλοι οι επαγγελματίες, μέλη της Netcom Integrator:
Επιδεικνύουν πάντα τιμιότητα και αξιοπιστία.
Τιμούν τις συμβάσεις και τις συμφωνίες.
Γνωρίζουν και σέβονται τη σχετική με την εργασία τους ισχύουσα νομοθεσία.
Σέβονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων αντιγραφής, ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σέβονται το ατομικό, οικογενειακό, ιατρικό και πάσης φύσεως άσυλο ή απόρρητο των άλλων.
Τιμούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση στα πλαίσια της εργασίας τους.
Φροντίζουν να συντηρούν και να αναβαθμίζουν την επαγγελματική τους επάρκεια.
Έρχονται σε επαφή με πηγές υπολογισμών και επικοινωνιών μόνο αν είναι εξουσιοδοτημένοι.
Αγωνίζονται πάντα να προσδώσουν το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, αποτελεσματικότητας και κύρους στις διαδικασίες και στα προϊόντα της εργασίας.

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι
Όλοι οι σύμβουλοι επιχειρηματικού λογισμικού της Netcom Integrator είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από την SingularLogic ενώ διαθέτει στο δυναμικό της και εκπαιδευτές πληροφορικής ενταγμένους στο μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για το σχεδιασμό και εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης και για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Software & Hardware.

Με ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο με μεγάλη εγκατεστημένη βάση πελατών πανελλαδικά, αποτελεί σίγουρο και σταθερό συνεργάτη μηχανογράφησης που εγγυάται την επένδυση των πελατών της.
Γιατί Netcom;
Παρατηρώντας τις Ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επιχειρησιακό λογισμικό, βλέπουμε ότι σε σημαντικό βαθμό αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν και εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητές του.
Είμαστε οι νέοι συνεργάτες σας!
Μελετώντας έρευνες και τοποθετήσεις ειδικών πάνω στο θέμα, προκύπτει ότι ο βασικότερος παράγοντας αποτυχίας αποτελεί όχι η τεχνολογία αλλά οι εμπλεκόμενοι άνθρωποι. Συνήθως οι εταιρείες ξοδεύουν το 90% του χρόνου εστιάζοντας στα δεδομένα και την τεχνολογία, ενώ το 75% της επιτυχίας ενός επιχειρησιακού λογισμικού εξαρτάται από τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την ευρύτερη κουλτούρα που καλλιεργείται από την ηγεσία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Σε πολλές επιχειρήσεις ένα επιχειρησιακό λογισμικό αποτυγχάνει να κερδίσει την αποδοχή των χρηστών. Εμείς στην Netcom Integrator επαναφέρουμε την ισορροπία και ξαναβάζουμε στο παιχνίδι τον παράγοντα άνθρωπο. Η ανάλυση των διαδικασιών, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και οι επιθυμίες των χρηστών αποτελούν την βάση εκκίνησης και ανάπτυξης του επιχειρησιακού λογισμικού.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 48% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η δυσχρηστία και η πολυπλοκότητα αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια στην επιλογή του επιχειρησιακού λογισμικού. Οι άνθρωποι της Netcom ερχόμαστε να ισορροπήσουμε την σχέση ανθρώπου λογισμικού και να "ράψουμε στα μέτρα και στις ανάγκες" του κάθε χρήστη την εφαρμογή που τον διευκολύνει.

H Netcom Integrator διαθέτει τις λύσεις και την τεχνογνωσία που μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε επιτυχώς τη δική σας λύση εξ΄ αρχής ή να ανακαλύψετε το λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείτε. Είμαστε η ομάδα που εξισορροπεί τις δυσκολίες μιας επιχείρησης και τις μετατρέπει σε πλεονεκτήματα.
Ναι, είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα μας. Τα πετύχαμε με σκληρή εργασία και χαμόγελο.
34
Χρόνια Εμπειρίας
48
Πιστοποιήσεις
657
Πελάτες
110
Galaxy Projects
Τα Γραφεία μας:
Η Netcom Integrator εδρεύει επί των οδών Δημοσθένους 46 & Τ. Σινοπούλου σε μια στρατηγικά επιλεγμένη περιοχή.
Επένδυσε σε σύγχρονα ιδιόκτητα γραφεία – εγκαταστάσεις συνολικής χωρητικότητας 600 τ.μ., με σκοπό ένα άνετο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τα τελευταία μέσα της τεχνολογίας.
Στα πλαίσια της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών η Netcom Integrator έχει πιστοποίηση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 από τον διεθνή αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance.